Member

Jagannath Mandir

Name Mobile No
Santosh Mahapatro 9319738348
Pratap Kumar Jena 9955228273
Sarat Rout 9210793405
Dr. S. Satapathy
Sudhansu Sekhar Swain 9310054546
Umesh Parida 9810722001
Sunil Dutta 7888946799
Sanghalata Mahapatro
Biswajit Mahapatra 9871010860
S N Mohanty 9810179586
Pankaj Kumar 9811033241
Pradeep Kumar Pandit 9312126697
Hemant Mohanty
Ravi Nayak
Narahari Sethi
Gouranga Swain
Tapan Sethi
Badal Sethi
Ranjit Sethi
Birabar Nayak
Pradip Sethi
Ananta Rout 8929995736
Babuli Pradhan
Tanuj Rout
Sarat Sethi
Gagan Rout
Vivek Sharma
Manas Jena
Ajit Pradhan 9910910279
Sudhansu Nayak 9810635440
Amar Prasad Roy 9818880942
Sangram Kishor Barik 8527973301
Sasikanta Pati 9910531651
Hirdesh K. Bhardwaj 9213138639
Jitan Bhuiya
Prashant Kumar 9958907474
Khageswar Dalai 9810647958
Sushant Kumar Sahu 9910778893